Hva er en konkav linse brukes til?

Hva er en konkav linse brukes til?


Konkave linser tillater lysstråler å reflektere utover, og skaper et mindre bilde med flotte detaljer, ifølge University of Illinois. Denne spesifikke refleksjon av bilder gir den konkave linsen en spesiell anvendelse i optikk.

Identifikasjon

En konkav linse er definert av sine tynne midtre og tykke kanter, slik at lysstrålene reflekteres å spre seg fra linsen på vinkler som genererer en riktig bilde siden opp, ifølge University of Virginia. Dette bildet er mindre enn det opprinnelige objektet, noe som gjør den konkave linsen ikke så vanlig som den konvekse, eller forstørrelses, linse. Begge kan anvendes sammen i en rekke optiske formasjoner for å bøye lys tilsvarende, bemerker University of Illinois.

typer

Konkave linser brukes i briller, utnytte både konkave og konvekse linser, for å generere en skikkelig, klar visjon for brukeren. Spesielt kikkert og teleskop ha stor nytte av detaljene konkave linser gir.

Søknad

Ifølge University of Virginia, konkave linser som brukes i briller er nyttig i behandling av nærsynthet.