Hva er en lineær tilnærming?

Hva er en lineær tilnærming?


I komplekse matematikk, oppstår vanskeligheter med å løse med hensyn på x i et funksjon når det er en rest med i differentiable funksjon. Det gjenværende gjør det vanskelig å finne x, fordi det gjør ligningen mer komplekse. Lineær tilnærming tillater fjerning av resten for å løse for en tilnærming av x.

Funksjon

Lineær tilnærming er avhengig av å bruke en funksjon for å skape tilnærming av løsningen for x. En funksjon er et matematisk uttrykk der de variable x alltid resulterer i single y. For eksempel, y = 5x + 3 er en funksjon, fordi uansett hvilken variabel er koblet for x, resulterer det i en enkelt y. Funksjon notasjon er hvordan funksjonen vises matematisk. For y = 5 x + 3, er funksjonen notasjonen f (x) = 5x + 3.

derivasjon

Avledning er en matematisk funksjon av stein og innebærer å bruke matematiske regler for å definere funksjonen på en rekke x, som kalles en grense. For eksempel vil et derivat bidra til å løse en funksjon av x = 1 til 15. lineær tilnærming krever å ha et rest ved utledning av en funksjon ved forskjellige intervaller.

lineær tilnærming

Når funksjonen er en rest sikt, er det ikke lenger er en lineær funksjon, og som gjør det vanskelig å løse. En funksjon anses lineær når den bruker reelle tall som skaper et svar. I hovedsak i sin enkleste form er en funksjon lineær hvis A + B = C. Når en funksjon ikke resulterer i et reelt tall, tillater lineær tilnærming for fjerning av det resterende attributt for å gjøre funksjonen lineære og lettere å løse.

Feil

Feil estimering bruker lineær tilnærming ved at personen gjør målingen for å se hvordan resten effekter utfallet. For eksempel, anta at du måle radius av en sirkel med en gjenstand med en usikkerhet på pluss eller minus 0,2 cm, og ønsker du å vite hvordan denne feilen endrer området. Ved å slippe resten, den 0,2, kan du løse for den sanne området og se hvordan feilen estimering avviker fra det.