Hva er en symbiote?

En symbiote er en organisme som er avhengig av en annen organisme for fordeler og / eller overlevelse. Dette samarbeidet er vanligvis en nær økologisk sammenheng, med en eller begge organismer som gir mat, beskyttelse eller transport. Det finnes flere typer av symbiotiske forhold.

mutualism

I et gjensidig symbiotisk forhold, både organismer dra nytte av samarbeidet. Eksempelvis er visse maur som lever i en acacia plante lage et hjem i og motta sukker fra anlegget. Den acacia anlegget drar nytte av beskyttelse av maur.

kommensialisme

Kommensialisme forhold er partnerskap hvor en organisme fordeler mens den andre er upåvirket. En hai og en Remora danne en commensal forhold; den Remora strømmer av utklipp av hai byttedyr, men haien får ingen fordel i retur.

parasittisme

I parasittiske symbiotiske forhold, en organisme fordeler, men den andre er skadet. Hakeorm er parasittiske symbioter; de forbruker vevet av verten og forårsaker skade, men gir ingen fordel.