Hva er en utfyllende vinkel?

En vinkel består av to rette linjer som møtes på ett punkt, kalt toppunktet. Vinkelen tiltaket er graden av sving mellom de to linjene. En rett linje, eller rett vinkel, har 180 grader. En rett vinkel er 90 grader. Vinkler med mindre enn 90 grader er kalt spisse vinkler, mens vinkler med mer enn 90 grader, men mindre enn 180, kalles stumpe vinkler.

Utfyllende vinkel Definisjon

Komplementære vinkler er to vinkler som grader, når det tilsettes, er lik 90 grader. For eksempel, er en vinkel på 23 grader som er komplementær til en vinkel på 67 grader, fordi 23 pluss 67 er lik 90. ​​Finn den komplementære vinkel for en gitt vinkel ved å trekke en gitt vinkel fra 90. For eksempel, finner den komplementære vinkel til en vinkel 54 grader vil være: 90 minus 54 eller 46 grader. Vinklene brukes kan være separate vinkler eller vinkler kombinert sammen i en større vinkel eller geometrisk form.

Høyre Triangles: Angle Definition

Høyre trekanter er så kalt fordi de inneholder på 90 graders vinkel i deres indre. Det er tre vinkler inne i trekanten, og den totale merverdi av vinklene skal være 180 grader. Dette innebærer at de to andre, som ikke er 90-graders vinkler må være komplementene til hverandre. Denne kunnskap kan bli brukt til å finne verdien av en grad i den trekant når den andre grad er kjent, ettersom den 90-graders vinkel alltid er kjent.

For eksempel finner den manglende vinkel i en rettvinklet trekant med en vinkel på 27 grader. Tilsett kjente grader: 27 pluss 90 er lik 117. Trekk svaret fra 180: 180 minus 117 lik 63 grader.

Høyre Triangles: Pythagoras 'læresetning

Vinklene i en rettvinklet trekant er anvendt ved oppløsning av trigonometriske funksjoner som vil bli fastlagt i del 4. Men først er det viktig å forstå forholdene mellom sidene i trekanten. Den lengste, skrå side av trekanten kalles hypotenusen. De andre sidene kan kalles motsatt eller tilstøtende side, avhengig av hva interiør vinkel blir jobbet med. Sidene er definert av Pythagoras 'læresetning som sier a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2, hvor "a" og "b" er sidene og "c" er hypotenusen. Kjenne teoremet bidrar til å løse for en ukjent side som kan være nødvendig når løse et trigonometrisk funksjon.

trigonometriske funksjoner

De trigonometriske funksjonene er sinus, cosinus og tangens. Definisjonen av sinus er synd (grad) = motsatt side / hypotenusen; cosinus er cos (grader) = tilstøtende side / hypotenusen; og tangent er tan (grad) = motsatt side / a2djacent side. Den "grad" i definisjonene er graden mål på vinkelen blir arbeidet med.

For eksempel, løse for sinus av en trekant med en tilstøtende side av en, en motsatt side av en og en vinkel på 45 grader. Legg merke til at hypotenusen, som er nødvendig for en sinus-løsning, ikke er gitt. Bruk Pythagoras 'læresetning for å finne hypotenusen: 1 ^ 2 + 1 ^ 2 = c ^ 2 eller 1 + 1 = c ^ 2 eller 2 = c ^ 2. Ta kvadratroten av begge sider: √ 2 = c.

Fyll ut gitt informasjon i sinus formelen: sin (45 grader) = 1 / √2. Divide: 1 / √2 = 0,707 (avrundet).