Hva er en Varactor Diode?

Hva er en Varactor Diode?


Diodene, også kalt varicaps, er halvlederkomponenter som oppfører seg som variable kondensatorer. Når revers forspent, de har en kapasitans som varierer med en påtrykt spenning. De er oftest brukt i enheter som krever elektronisk tuning som radio.

Betydning

Diodene er ofte funnet i kommunikasjonsutstyr hvor elektronisk tuning er en nødvendighet. De er en viktig komponent av radiofrekvens eller RF-applikasjoner.

Identifikasjon

I tillegg til å være referert til som varicaps, er varaktorer også kjent som spenningsavhengige variable kondensatorer og tuning dioder. Deres symbol er som en diode plassert rett ved siden av en kondensator. I utseende, kan de se ut som kondensatorer eller vanlige dioder.

Operasjon

Kapasitansen til en varaktoren avtar når revers-spenningen blir større. De er vanligvis plassert i parallell med en spole for å danne en resonansfrekvens krets. Når omvendt spenningen endres, øker også resonansfrekvensen, noe som er grunnen til at varaktorer kan substitueres for mekanisk innstilt kondensatorer.

Funksjon

Diodene er funnet i radioer, FM-mottakere, TV og mikrobølgeovn.

Expert Insight

Den variable spenning kapasitans effekten oppstår i alle dioder, men varaktorer er spesielt laget for dette formålet. For en reversforspent diode, blir sperresjiktet bredere når den omvendte spenningen økes. Dette tvinger kapasitans til å bli mindre, noe som er ekvivalent med å trekke platene fra hverandre på capacitors.The styrken av denne kapasitans effekten er avhengig av mengden av dope anvendes, som doping nivå bestemmer hvor vidt sperresjiktet blir ved anvendelse av en revers spenning.

Advarsel

Varactor kretser brukes i høyspent situasjoner, slik som i TV-apparater, og disse spenningene kan være så høyt som 60 V. Mishandling av disse enhetene kan derfor være farlig, så en profesjonell elektriker bør kontaktes.