Hva er fordelene til å adoptere barn fra andre land?

Hva er fordelene til å adoptere barn fra andre land?


Adoptere et barn fra et annet land er en livsendrende avgjørelse. Et nytt barn i ditt hjem kan være givende, men utfordrende. Det er mange fordeler med å fullføre en internasjonal adopsjon.

fordeler

Det er mange som venter barn i ulike aldre, kjønn og etnisitet er tilgjengelige for internasjonal adopsjon. Familier er i stand til å vurdere barn som oppfyller deres spesifikke behov og ønsker. I tillegg har de fleste barn adoptert internasjonalt er foreldreløse, ifølge adoption.com, og det er liten risiko for at et barn vil bli returnert til sine foreldre etter å ha blitt matchet med en adoptivfamilie.

Egenskaper

Alle adopsjoner ta tid og kreve at adoptivfamilie lønnskostnader, bemerker adoption.com. De fleste internasjonale adopsjoner har spesifikke tidsrammer for prosessen, slik at familier vet når barnet kommer hjem. I tillegg krever de et estimat av alle adopsjonsrelaterte avgifter før begynnelsen, slik at familier er i stand til å spare og planlegge fremover.

betraktninger

I de fleste tilfeller, foreldre som adopterer internasjonalt er kvalifisert for en skatt kreditt, i henhold til Internal Revenue Service. Kostnaden for å reise til å adoptere barnet, adopsjon honorarer og saksomkostninger kvalifisere som adopsjonsrelaterte kostnader ved beregning av kreditt. Eventuelle adopsjon utgifter året før en adopsjon skjer er kvalifisert også.