Hva er fordeler og ulemper ved å bruke fossilt brensel?

Hva er fordeler og ulemper ved å bruke fossilt brensel?


Fossile brensler som kull, olje og naturgass effekt elektriske anlegg, biler, fabrikker, bedrifter og privatpersoner. Kort sagt, ville moderne liv er umulig uten disse ressursene. Imidlertid har sin stigende kostnadene, begrenset tilbud og innvirkning på klimaet tvang oss til å revurdere sin bruk. Hvilke fordeler eller ulemper de har i løpet av alternative energikilder?

forfall

Fossilt brensel teknologien har blitt brukt i over hundre år. Dermed krever det ikke tidkrevende eller dyrt forskning for å bli praktisk.

Effektivitet

Produksjonsstasjoner, transportnettverk og leverings linjer for å konvertere brensel til energi er utbredt og allerede på plass. Dette gjør energi enkelt og effektivt å distribuere.

biprodukter

Fossilt brensel produksjon tilbyr mange nyttige biprodukter bortsett fra energi. Chief blant disse er plast som brukes i alt fra datamaskiner og utstyr til sykehusutstyr og lagercontainere.

Non-Renewable

Disse brensel representerer en begrenset ressurs som ikke kan erstattes. Når de går ut, hva kan vi bruke til å drive maskiner som er avhengige av dem?

forurensende

Drivstoff til biler, elektriske anlegg og fabrikker med disse brensel produserer utslipp som hydrokarboner. Disse forurensningene ikke bare stygg luften, men gi klima forstyrrelser gjennom global oppvarming.

Miljø

Gruvedrift for brensler som kull og olje skader miljøet ved å ødelegge vaner og marring landskapet. Videre kan flytende avrenning fra disse prosessene forurenser vann både over og under jorden.