Hva er formelen for Velocity av en Wave?

Hva er formelen for Velocity av en Wave?


Alle som har sett bevegelsen av bølger på vann kan forstå bølgeligning, en av de mest grunnleggende relasjoner i fysikk. De to parametere du må beregne en bølge anslaget er dens frekvens - antall bølgetopper som passerer et gitt punkt per sekund - og dens bølgelengde, som er avstanden mellom toppene.

The Wave Equation

Hvis man velger et punkt i et medium der en bølge forplanter seg, perioden for bølgen er den tid det tar for det punkt for å svinge tilbake til sin opprinnelige stilling. Oppdeling av dette tallet i en gir det antall ganger det punkt svinger hver andre, som er frekvensen til bølgen. Multiplisere bølgens frekvens med sin bølgelengde, som er dets fysiske lengde, gir hastigheten av bølgen. Forholdet kan uttrykkes som hastighet er lik frekvens ganger bølgelengden.

Anvendelser av bølgelikningen

Blant de mange anvendelser av bølgeligningen i fysikken er bestemmelse av densiteten av et medium. Fremgangsmåten omfatter å føre lys eller lydbølger med kjent frekvens og bølgelengde gjennom mediet og opptaks variasjoner i disse parametere. Plugging de registrerte verdier for frekvens og bølgelengden til bølgeligningen indikerer den hastighet med hvilken bølger i mediet, og sammenligne denne hastigheten til hastigheten av bølgene i et kjent medium, slik som luft, viser tettheten av mediet .