Hva er forskjellen mellom metriske og standard verktøy?

Hva er forskjellen mellom metriske og standard verktøy?


Det metriske systemet er en internasjonal standard for måling, ved hjelp meter, liter og gram for å betegne lengde, volum og masse, henholdsvis. Mens mange av verdens land har vedtatt det metriske systemet for offentlig bruk, har ikke USA, fra september 2011. Offisielt bruker USA det amerikanske systemet for måling, selv om mange programmer, for eksempel realfag og mekanikk, favoriserer bruk av metriske systemet.

standard Tools

Standard verktøy er laget for å passe og arbeide på elementer utformet ved hjelp av det amerikanske systemet av målinger, formelt kalt USA vanlig system. Generelt blir verktøystørrelse, og hva det er brukt på uttrykt i inches. For eksempel er en 1-tommers skiftenøkkel konstruert for å brukes sammen med en festeanordning som har et hode som er en tomme i diameter.

metriske Verktøy

Metrisk verktøy er konstruert i henhold til det metriske system for måling. Ideelt sett er disse verktøyene brukes med festeanordninger som skruer, bolter og muttere som også er laget ved hjelp av det metriske systemet, dvs. 10 mm fastnøkkel og en 10 mm mutter. Avhengig av verktøyet, kan det være mer vanlig å finne et punkt målt ved anvendelse av det metriske system. For eksempel er hex skiftenøkler og L viktige størrelser ofte uttrykkes ved hjelp millimeter, dvs. 1,5 mm spiss, 10 mm spiss.

Når det Matters

Forskjellen mellom metriske verktøy og standardverktøy er svak for enkelte programmer, mens i andre tilfeller forskjellen kan gjøre en jobb vanskeligere. For eksempel kan et verktøy som er laget ved hjelp av standardsystemet være ineffektivt mot en bolt som er utformet ved hjelp av det metriske system. I mange tilfeller kan dette føre til skader på bolten og foreta stramme eller fjerne det vanskeligere enn å bruke en metrisk-basert verktøy. Dette blir ofte sett når du arbeider med mekanikk utformet utenfor USA som alle komponentene er bygget med det metriske systemet.

Coversion diagrammer og Mikro

Det kan være tilfeller når du arbeider med et sett med verktøy som er laget med amerikansk standard og materialer som er dimensjonert for å bruke det metriske systemet eller den andre veien rundt. Passende riktig system av verktøyet med en passende mutter, bolt eller skrue er ideell, men ikke alltid mulig. Det er nyttig å holde konverterings diagrammer i verktøykassen for dette scenariet som de hjelper deg å velge den mest hensiktsmessige verktøy for en bestemt jobb. En mikrometer er et presisjonsverktøy som brukes for å måle hva slags små elementer som brukes til bolt enhetene sammen. For eksempel ved å måle hodet av en nøtt, er du i stand til å velge riktig metrisk verktøy eller bruke konvertering diagram for å finne den nest beste i et standardverktøy.