Hva er forskjellen mellom Parafin og fyringsolje?

Parafin og fyringsolje - mer formelt kalles No. 2 brenselolje - er begge brennbare hydrokarbonvæsker, men de er kjemisk forskjellige, fordi de resulterer fra forskjellige trinn i raffinering av råolje. Som et resultat, er de to vanligvis brukt for ulike formål.

kjemiske Forskjeller

Som kjemiske stoffer, parafin og nr 2 fyringsolje har ulike maksimale destillasjon temperaturer: 400 grader Fahrenheit for parafin og 640 grader Fahrenheit for No. 2 fyringsolje. De har også forskjellige "flammepunkt" eller temperaturer hvor det er mulig for de stoffene som antennes når det blandes med luft: det laveste er 100 grader Fahrenheit for parafin og 126 grader Fahrenheit for No. 2 fyringsolje.

ASTM Standards

ASTM International, som utgir industristandarder for bruk over hele verden, klassifiserer parafin og fyringsolje nr 2 som distinkte materialer. Parafin må oppfylle ASTM D3699 standard, mens No. 2 fyringsolje er definert ved ASTM D396.

ulike bruksområder

For mer enn et århundre, har parafin blitt brukt som en lyskilde når brent i små lamper. Det er også brukt innenlands i kokk ovner og varmeovner. No. 2 brenselolje er også brukt i hjemlige innstillinger, men vanligvis brent for å varme indre områder, derav vanlige navnet "fyringsolje." Noen ganger No. 2 fyringsolje blir brent til oppvarming mindre kommersielle områder også.