Hva er forskjellen mellom Radial Symmetry & Bilateral symmetri?

Hva er forskjellen mellom Radial Symmetry & Bilateral symmetri?


Symmetri refererer til hvor godt en del av noe, enten levende eller nonliving, gjenspeiler en annen del av gjenstanden. To typer symmetri - radial og bilaterale - er spesielt viktig i områder som zoologi, biologi og fysikk. I radial symmetri, er det et sentralt punkt rundt hvilket symmetri dreier. I bilateral eller venstre-høyre symmetri, symmetri består av to speilede halvdeler. Hvis et objekt har radial symmetri, vil den også ha bilateral symmetri. I ulike felt, kan utseendet på symmetri indikere struktur eller funksjon samt skjønnhet.

Symmetrier i Zoology

Zoologi er ett sted hvor symmetrier er ofte nevnt. Radial symmetri er vanlig i enkle, saktegående skapninger, som maneter. Slike dyr kan bli kuttet i flere biter, omtrent som en pai, og hver skive vil være sammenfallende med den neste. Bilateral symmetri er ofte sett i mer komplekse skapninger, slik som sommerfugler, hvis vinger er speilbilder. Mennesker, også har ekstern bilateral symmetri; riktignok internt, organene er ikke symmetrisk.

Symmetrier i fysikk og matematikk

Bilateral symmetri i fysikk og matematikk også avtaler med speilbilder. Men i dette tilfellet, er det ofte i form av grafiske fremstillinger av ligninger. Firkanter og trekanter, for eksempel, har tosidig symmetri, mens et parallellogram ikke. Radial symmetri er kanskje best i former som sirkler eller åttekanter. Hvis disse formene ble kuttet i like deler, hver del være sammenfallende med resten.

Symmetrier i Kjemi

I kjemien, er symmetri et viktig aspekt ved klassifisering av molekyler. Molekyler kan ha en bilateral symmetri, slik som et vannmolekyl med en sentral hydrogenatom bundet til to oksygenatomer. Radial symmetri, kjent som rotasjonssymmetri i kjemi, blir bestemt ved å dividere 360 ​​grader ved en gitt helt tall. For eksempel, hvis du var nysgjerrig på om vannet hadde en rotasjon symmetri av to, vil du dele 360 ​​grader med 2, noe som gir 180 grader. Når vann er rotert 180 grader, strukturen ser det samme, noe som betyr at den har en rotasjonssymmetri på 2. I motsetning til dette, ikke vann har en rotasjonssymmetri av 4, fordi hvis molekylet er rotert 90 grader, blir strukturen ikke ser samme. Denne form for symmetri er også viktig for å for å finne ut en molekylets formasjon, og, i sin tur, dets funksjon.

Symmetrier i naturen

Blomster viser ofte bilaterale, radial eller begge typer symmetri. Mange blomster, som tusenfryd, kan være pent brettes i to langs en linje og produsere speilet halvdeler, som viser både bilateralt og radial symmetri. Utover blomster, andre naturlige objekter har symmetri, inkludert visse spindelvev som spinnes i konsentriske sirkler. Hver unikt designet snøfnugg har også radial symmetri. På en større skala, viser Melkeveien bilateral symmetri, men ikke radial.