Hva er forskjellige typer Oksider?

Hva er forskjellige typer Oksider?


Oksyder er definert som forbindelser med ett eller flere elementer med oksygen, hydroksyl (OH), eller vann. Faktisk vann er oksydet av hydrogen. De finnes i overflod i naturen, og blant kjemiske grupper, de utviser den største rekke fysiske egenskaper, slik som farge, tetthet og krystallstruktur. Deres anvendelser også variere innen vide grenser. For eksempel er jernoksyd anvendes som et pigment, blir dinitrogenoksid anvendes som et bedøvende og mange oksyder benyttes i legemidler. Det finnes fire hovedtyper: grunnleggende, sure, nøytrale og amfotære.

grunn~~POS=TRUNC Oksider

Basiske oksyder, også kjent som grunnleggende anhydrider, er dannet av metalliske elementer. De er elektropositive, som betyr at de har en tendens til å frigjøre elektroner for å danne en kjemisk binding med et annet element. Selv om de fleste grunnleggende oksider er uløselige i vann, de som oppløses i vann danner grunn hydroksider kalles baser. De reagerer ikke på baser, men i reaksjon med syrer danner de vann og salter. Noen eksempler på basiske oksyder er kalsiumoksid, magnesiumoksid og natriumoksyd, som danner natriumhydroksyd, eller kaustisk soda, når den er oppløst i vann.

Surt Oksider

Sure oksyder, også kjent som sure anhydrider, er dannet av ikke-metalliske elementer. Ved romtemperatur er de vanligvis gasser. De er elektronegative, noe som betyr at de har en tendens til å ta med elektroner for å danne en kjemisk binding med et annet element. Sure oksyder oppløses i vann for å danne syrer. For eksempel er svovelsyre utformet med vann og svoveltrioksyd, mens karbonsyre er dannet av vann og karbondioksid. De reagerer ikke med syrer, men i omsetning med baser, danner de vann og salter. Noen eksempler på sure gasser er karbondioksyd, svoveldioksyd og svoveltrioksyd.

nøytrale Oksider

Nøytrale oksider ikke viser enten sure eller grunnleggende egenskaper. Den giftig gass karbonmonoksyd er et eksempel på en nøytral oksyd, som er "lystgass," eller dinitrogenoksid, som finnes på de fleste tannlegekontor.

amfotære Oksider

Hva er forskjellige typer Oksider?

Amfotære oksider utviser både sure og basiske egenskaper.

Et amfoterisk materiale som har egenskaper til felles med syrer og baser, og kan potensielt oppføre seg enten som i en reaksjon. Amfotære oksider gjøre nettopp det; de oppviser grunnleggende egenskaper når de reagerer med en syre og sure egenskaper når de reagerer med en base. Eksempler på amfotære oksyder inkluderer aluminiumoksyd og sinkoksyd.