Hva er generasjon av Tidal Energy fra sjøvann?

Uttrykket tidevannsenergi refererer til høsting energi fra bevegelsen av tidevannet. Sterke havstrømmer flytte inn og ut med revolusjonen av månen, og disse strømmene er konvertert fra mekanisk til elektrisk energi.

Hvordan det fungerer

Undervannsstrømmer kan flytte kraftproduksjon utstyr som store aksiale turbiner eller oscillerende enheter som push platene. Disse innretninger er montert på en slags aksel som er koblet til en girboks. Dette girkassen vil omdanne mekanisk energi til elektrisk energi gjennom bevegelse av magneter i et elektrisk felt. Energien blir deretter matet tilbake til land via elektriske kabler.

miljø~~POS=TRUNC

Jo mindre generator, jo mindre effekt vil det være på miljøet. Stor genererer utstyr kan skape problemer i mindre elvemunninger på grunn av alvorlige tidevanns endringer. Men mindre aktuelle turbinstasjoner i større elver og straight utgjør liten trussel mot miljøet som de har liten effekt på tidevannet.

fordeler

Tides, i motsetning til sol og vind, er pålitelige, og variasjoner i spådommer er vanligvis liten og svært sjelden. Dessuten er det nok av ledig plass i havet der å høste denne type energi.