Hva er hensikten med smeltepunkt?

Hva er hensikten med smeltepunkt?


Et smeltepunkt er temperaturen ved hvilken et faststoff omdannes til en væske under standard lufttrykk. Denne temperaturen kan være svært varm for noen materialer, slik som stål og glass. Men det kan også være like kul som romtemperatur med materialer som vann. Smeltepunkter kan anvendes for å observere ukjente stoffer og gir ledetråder til egenskapene til materialet.

Observer ukjent Stoffer

Et sentralt formål med et smeltepunkt er å observere de samme egenskapene av en ukjent substans. Dette kan bidra til å gi hint om sammensetningen av materialene, eller i det minste, gi en idé om hva andre eiendommer det kan ha. Forskere bør vurdere å finne frysepunktet for en ukjent substans i tillegg til å tilveiebringe bedre innsikt i sammensetning av materialet.

Identifisere en Solid

Smelte- og frysepunkter kan også brukes til å identifisere en ukjent fast stoff. Bestemmelse av smeltepunktet smalner de forskjellige muligheter for den type av preparatet. Det kan også varsle en vitenskapsmann til det faktum at han har oppdaget en ny forbindelse. En annen differensiering for å fastslå materialet er den tiden det tar for et materiale å begynne å smelte før den er helt smeltet. Denne observasjonen kan også gi et hint til naturen av elementet.

Nivå av Purity

En annen grunn for å bestemme et kokepunkt er for å bestemme dens renhetsgrad. Prøvene har ofte blandinger av flere forskjellige elementer, spesielt hvis de blir funnet i naturen. For eksempel, hvis du er utstyrt med jernmalm og tror at den har andre elementer i prøven, kan du bestemme smeltepunktet. Dersom den eksperimentelt utledet smeltepunktet i vesentlig grad avviker fra den forventede smeltepunkt, så prøven er sterkt urent sammen med andre elementer.

beregning

Smeltepunktet for et materiale kan beregnes ved en enkel formel. Det kan finnes ved å dividere Boltzmans konstant ved den termiske energi. Formelen er:

T = E / k

Denne beregningen ble oppdaget av Fredrick Lindemann i 1910. Boltzmans konstant er et statisk nummer, mens termisk energi kan avledes fra et annet sett av beregningene hvis det ikke er tilgjengelig.