Hva er meningen med en Unsupervised Visitation?

Hva er meningen med en Unsupervised Visitation?


Unsupervised visitas er et begrep du sannsynligvis til å høre på noen diskusjon om forvaring problemer. Det er den minst restriktive alternativet der en forelder som ikke lenger har omsorgen for sine barn kan fortsatt holde kontakt med dem.

Definisjon

For en noncustodial forelder og barnet hennes, er en unsupervised visitas akkurat hva det høres ut som - et besøk der de tilbringer tid alene sammen, uten noen andre å føre tilsyn med besøket. Besøk varierer fra noen timer til noen dager i lengde.

Hvem gir unsupervised visitas

Retten avgjør om noncustodial forelder vil ha overvåket eller uten tilsyn visitas. Denne beslutningen er gjort basert på bevis om hvorvidt foreldrene uten tilsyn tilstedeværelse er i barnets beste interesse. Ofte omfatter dette bevis vurdering av en rådgiver som har evaluert noncustodial forelder og snakket med barnet om hennes forhold til den overordnede. Det kan også omfatte familiemedlemmer 'vitnesbyrd og eventuelle dokumenter eller materiale som kaster lys over foreldrenes mentale tilstand og foreldre vaner.

Hvem gis uten tilsyn visitas

Vanligvis er en forelder som gis uten tilsyn visitas klarert av retten til å holde et barn trygt og stille riktig, støttende foreldre uten noen til stede for å rapportere upassende oppførsel. Den mest åpenbare eksempel på en dårlig kandidat for uovervåket visitas ville være en fornærmende foreldre, men mange andre faktorer, som for eksempel rus, sinne problemer, neglisjerende atferd og psykiske lidelser kan føre til at retten til å kreve tilsyn besøk i stedet.