Hva er meningen med fordømmende?

Hva er meningen med fordømmende?


Hvis du kritisere eller danne andres meninger uten å vite nok om dem, du blir fordømmende. Unøyaktig dommen er en form for partiskhet og kan være ødeleggende for en dømt enkeltes selvbilde. Det kan også være ødeleggende for hvordan andre ser den personen som blir dømt.

fordømmende defnisjonen

Å være fordømmende refererer til tendensen til å danne seg en mening eller konklusjon om noe for fort og kritisk. Disse forutsetningene kan være basert på en persons oppførsel, moral, handlinger eller holdninger og vanligvis ikke tar hensyn til spesifikke elementer av det som blir dømt for eksempel kan du anta en sjenert kvinne sitter fast-up eller egosentrisk hvis hun ikke gjør det engasjere seg i samtalen med deg. Forming en negativ oppfatning som dette uten å kjenne alle fakta ville bli betraktet som fordømmende, i henhold til klinisk psykolog Gregg Henriques i Psychology Today artikkelen "On Making Dommer og å være fordømmende."