Hva er Monomerer av triglyserider?

Hva er Monomerer av triglyserider?


Triglyserider er makromolekyler som kalles lipider, bedre kjent som fettstoffer eller oljer. Triglyserider er oppkalt etter de monomere komponentene de inneholder. "Tri" betyr tre, og triglyserider er bygget fra monomerer av tre fettsyrer som er bundet til en glycerol.

typer

Ifølge 2009 teksten, "Biologi: Konsepter og Connections", det er fire grunnleggende typer makromolekyler, eller store karbon-baserte molekyler viktige i biologi: lipider, karbohydrater, proteiner og nukleinsyrer.

makromolekyler

Makromolekyler, også kalt polymerer, er store molekyler sammensatt kjeder av små molekyler som kalles monomerer. Monomerer er de "byggeklosser" av makromolekyler eller polymerer.

monomerer

Monomerer av alle makromolekyl som er bundet sammen ved hjelp av en prosess som kalles dehydrering syntese, fordi et vannmolekyl blir fjernet når monomerene er koblet sammen.

triglyserider

Monomerene av triglyserider er fettsyrer og glycerol. Glycerol er en type alkohol. Triglyserider består av monomerer med glycerolmolekyler hver er bundet til tre fettsyre «haler».

betraktninger

Ved noen definisjoner, har triglyserider ikke har oppfylt monomerer, siden deres monomerer er fettsyrer og glyserol molekyler i et forhold på tre til en. Andre makromolekyler består av kjeder av identiske monomerer i én til én-forhold.