Hva er noen av de måter elektroforese kan skille Fragments?

Hva er noen av de måter elektroforese kan skille Fragments?


Forskere bruke fremgangs elektroforese for å separere molekylære fragmenter fra hverandre. Vanligvis er et stort molekyl, så som et protein eller en tråd av DNA, er skåret i mindre fragmenter, og deretter fragmentene separeres i grupper basert på størrelse eller ladning. Denne prosessen bidrar forskere karakteriserer molekyler. Rettsmedisinske forskere famously bruke elektroforese til å lage DNA "fingeravtrykk" som brukes i straffesaker og farskapssaker.

Hvordan Elektrisitet Hjelper Separate DNA-fragmenter

Charge spiller en stor rolle i hvordan elektroforese skiller DNA-fragmenter. All DNA er negativt ladet på grunn av fosfat-hovedkjeden på molekylet. Så geler anvendt for DNA-elektroforese er satt i et flytende medium som har motsatte elektriske poler i hver ende. DNA-fragmentene blir innsatt i gel nær den negative pol, og når strømforsyningen er slått på, de migrerer til varierende priser mot den positive elektriske pol. Som de migrerer, skiller de i grupper basert på størrelse.

Hvordan porene i Elektroforese Gel Hjelp Separat DNA-fragmenter

De gels brukt i elektroforese inneholde ørsmå porer som i hovedsak gjør tunneler for DNA-fragmenter til å reise gjennom når de migrerer mot positiv elektrisk pol. Større DNA-fragmenter reise saktere enn mindre fragmenter fordi de møter mer motstand når de reiser gjennom den porøse gel. Ved den tiden de minste fragmenter har nådd den positive pol, DNA-fragmenter som har blitt delt inn i grupper i henhold til deres størrelse. Gruppen som reiste minst avstanden vil bestå av de største DNA-fragmenter, og gruppen som reiste lengst har de minste DNA-fragmenter. Blant alle gruppene av fragmentene det er en invers sammenheng mellom størrelsen av fragmentene og hvor langt de reiste.

Hvordan Elektrisitet Hjelper Separat Protein

Proteiner representerer en svært viktig gruppe av biologiske molekyler. I motsetning til DNA-molekyler, som alle er negativt ladet, kan proteiner ha en positiv eller negativ ladning. Dette er fordi et protein består av en kombinasjon av individuelle aminosyrer, hvorav noen er positivt ladede og noen som er negativt ladet. En vitenskapsmann kan bestemme netto kostnad av et protein ved å legge alle anklager om de enkelte aminosyrene sammen. Resultatet kan være at det ikke bare blir noen proteiner være positive og noen negativ, men et protein som kan være mer positivt enn en annen positiv eller mer negativ enn en annen negativ. Gelelektroforese separerer proteiner ved å starte dem i midten av gelen og tvinge dem til å migrere mot enten den positive eller negative pol elektrisk plassert på motsatte sider. Negativt ladede proteiner vil migrere mot den positive elektrode; positivt ladede proteiner vil migrere mot den negative elektrode. Graden av belastning som et protein som har påvirke dets hastighet på migrasjon i forhold til andre molekyler.