Hva er problemene knyttet til håndtering og avhending av avfall?

Hva er problemene knyttet til håndtering og avhending av avfall?


Solid Håndtering og fjerning av problemstillingene er komplekse tema for diskusjon for kommuner, myndigheter og organisasjoner. Problemstillinger rundt avfall håndtering og disponering inkluderer riktig klassifisering, helse og miljøspørsmål av oppsamlet avfall og av deponier, helse- og miljøkonsekvenser ved avfalls eller gjenvinningsstasjoner, luftforurensning eller utslipp fra avfalls og overføre kjøretøy, og spesiell håndtering og disponering problemer i forhold til industriavfall eller spesialavfall.

Klassifisering Issues

Hva er problemene knyttet til håndtering og avhending av avfall?

Farlig avfall krever spesiell håndtering.

Definisjonen av avfall er så komplisert et problem som US Environmental Protection Agency (EPA) har skapt et interaktivt verktøy som gjør det mulig for organisasjoner å riktig definere sin fast avfall. Definisjonen av Solid Waste (DSW) er tilgjengelig på EPA nettsted. EPA nettside sier at dette verktøyet er laget fra et flytdiagram og lar deg definere hvilken type avfall du arbeider med, og finne de riktige håndtering og disponering retninger. For eksempel må farlig wast (en underkategori av fast avfall) skal behandles med største forsiktighet.

Miljøspørsmål

Hva er problemene knyttet til håndtering og avhending av avfall?

De fleste deponier har blitt stengt av EPA.

Fast avfall er sjelden faktisk kastes. I det siste, var en god del avfall faktisk bare lagret et sted, vanligvis i et deponi. I dag, de miljømessige problemene rundt solid renovasjon bety at søppelfyllinger er ikke lenger et alternativ. En viktig miljøspørsmål av deponier er grunnvann forurensning. Grunnvann er vann under jordens overflate som ofte er drikkevannet. Når grunnvannet blir forurenset, er det svært vanskelig (noen ganger umulig) å rydde opp. Et annet problem med deponier er at de til slutt fyller opp. Når fullstendig, blir de stengt av EPA.

Helse Bekymringer

Hva er problemene knyttet til håndtering og avhending av avfall?

Korrosjon av giftig avfall fat forårsaker lekkasje.

Solid Håndtering og fjerning av spørsmål er også viktig for lokalsamfunn. Feil solid avfallshåndtering kan føre til helsefare som etseskader, leukemi og til og med fødselsskader. Et slående eksempel er kjærlighet Canal, et boligområde samfunn i nærheten av Niagara Falls, NY. Den EPA sier at i løpet av 1920-tallet dette området ble brukt som et kommunalt og industrielt dump nettstedet. I 1953 ble den dumpe området dekket og solgt til byen. Ett hundre boliger og en skole ble bygget på eiendommen. I 1978 rekord nedbør forårsaket farlig avfall til å lekke ut og forurense området. Eckhart C. Beck av EPA skrev den gang at ruster avfallshåndtering trommer kunne sees bryte opp gjennom bakgårder. Beck fortsetter med å si at "Trær og hager var å snu svart og døende ... Puddles av skadelige stoffer ble påpekt til meg av beboerne." Urovekkende, barn returnert fra å spille utendørs med etseskader på hender og ansikter. Dette var ikke hele tragedien of Love Canal, skjønt. Et urovekkende høyt antall barn ble født med misdannelser i dette lille samfunnet på 100 hus.

transport Issues

Den mest åpenbare problemene forbundet med transport av avfall er en avhengighet av fossilt brensel til transport, og utslippene disse kjøretøyene skaper. Juridiske saker florerer, men som mellomstatlige regler for fast avfall transport, håndtering og destruksjon varierer mellom statene. Kort sagt, stater som har resirkulering lover ofte protestere avfall som kommer inn i deponier fra ikke-resirkulering stater. The National Solid Waste Management Association (NSWMA) påpeker at USAs høyesterett regelmessig blir involvert i disse tilfellene.