Hva er Red Oxide Paint?

Red oksid, eller minium, er tetraoxide av bly, formel Pb? O ?. Det kalles også rød bly. Ikke vanlig forekommende i naturen, kan føre tetraoxide fremstilles ved en rekke enkle reaksjoner, ett eksempel er oksydasjonen av den vanlig forekommende Pb ² oksyd, blyglette?:

6 PbO + O? ? Pb? O?

blandede Valences

Pb? O? kan skrives 2PbO? PbO ?, som indikerer det består av en blanding av oksidasjonstilstander +2 og +4.

Maling og Primer

Red oksid brukes i maling og primere som rustbeskyttelse. Hvis spor av rust er tilstede på en jernoverflate, vil rødt oksyd malingen fortsatt holder seg, fordi den vekselvirker med overflaten ved å danne kjemiske bindinger.

Reaksjon

Rødt oksyd, også kalt rødt bly, reagerer med jern og jernoksyder til å danne uoppløselige forbindelser som kalles plumbater, hvori bly er en del av anionet, (PbO?)? ². For eksempel har Holdige plumbate formelen Fe (PbO?), Hvori kationet er Fe? ².

Falling Into stillstand

Red oksid maling faller ut av bruk på grunn av bekymring over blyforgiftning.

i Glass

Rødt oksyd brukes i enkelte glass formuleringer, hvor det ikke foreligger noen betydelig helserisiko for publikum.