Hva er rollen til Catalase?

Katalase er en vanlig antioksydant enzym som produseres naturlig i nesten alle levende organismer. Reaksjonene i katalyserer er viktig for liv, for eksempel, bidrar til den kroppen for å bryte ned hydrogenperoksyd (en kraftig og skadelig oksydasjonsmiddel) til oksygen og vann, slik at det hindrer opphopning av karbondioksidbobler i blodet. Katalase er en meget potent enzym; ett molekyl av katalase kan dekomponere millioner av hydrogenperoksyd molekyler til oksygen og vann. Den bruker også hydrogenperoksyd for å oksydere potensielt skadelige giftstoffer i kroppen, inkludert formaldehyd, maursyre, alkohol og fenol.

Cellular funksjon

Oksygen er avgjørende for livet; Men når vi bruker oksygen kroppen stadig produsere frie radikaler. Frie radikaler er kjemisk ustabile molekyler eller atomer. De gjør også andre molekyler eller atomer i kroppen meget ustabil, og dermed skade proteiner, cellemembraner, og til og med DNA-strukturen. Dette er en prosess som kan føre til permanent skade på celler og vev som resulterer i infeksjon, mentale nedgang, nedsatt immunforsvar, leddsykdommer, og hjertesykdom. Frie radikaler er også vurdert å spille en viktig rolle i aldringsprosessen.

Katalase er i stadig kamp mot virkningen av frie radikaler i legemet. Det forvandler skadelige superoksidradikaler til hydrogenperoksid som senere brytes ned til vann og oksygen.

katalaseprøve

Katalase testen er mye brukt av mikrobiologer i laboratoriet for å gjenkjenne og skille mellom bakteriearter. Noen ganger er katalase test kombinert med andre tester som antibiotikaresistens testen mens den ikke kan identifisere en bestemt organisme alene, men er fortsatt katalase test et viktig verktøy i biologiske eksperimenter.

Grått hår

Nyere forskning tyder på at lave katalase nivåer kan være en faktor i graying prosessen med menneskehår. Hydrogenperoksyd produseres naturlig i menneskekroppen. Det er et sterkt oksyderende og blekemiddel. Katalase bryter ned hydrogenperoksyd til vann og oksygen. Imidlertid, når det er et fall i katalase nivåer, hydrogenperoksid, kan ikke spaltes. Den hydrogenperoksid opphopning bleker håret innenfra og ut.

Mat industri

Katalase er mye brukt i næringsmiddelindustrien. Katalase fjerne hydrogenperoksyd fra melk således hjelpemidler det i osteproduksjon. Katalase forhindrer maten fra oksiderende, derfor kan den brukes i mat innpakning.

rengjøringsmiddel

Katalase er noen ganger brukt til å desinfisere kontaktlinser. I dag er katalase brukes i estetikk bransjen i flere maske behandlinger fordi det bidrar til å øke mobilnettet oksygenering i de øvre lag av epidermis.