Hva er Serum Sult & apoptose?

Hva er Serum Sult & apoptose?


Mange levende celler er programmert til å dø på et bestemt punkt i sin levetid. Apoptose, eller programmert celledød, er forhåndsinnstilt ved biologi og genetikk, men noen forskere si at det kan påvirkes av en behandling som kalles serum sult

apoptose

Den kjønns og Cardiovascular Disease Research Group sier apoptose er en normal prosess der celler i en flercellet organisme dør i et regulert mote. Det er forskjellig fra nekrose, det ikke planlagt og usunn død av celler.

serum Sult

MedicineNet.com sier serum er definert som den klare del av blod eller andre lignende væsker. Serum kan brukes til å ernære celler i laboratorier; serum sult menes å begrense tilførselen og å studere effekten på cellene.

Sult og apoptose

Den tyske "Strålebehandling og kreft" journal funnet at i noen linjer av tumorceller, et serum-sulteforing sped opp apoptose. Mutante stammer av de samme celler gjennomgikk nekrose.

nye Pathways

Wien Institute of Cancer Research fant at serum sult kan føre til apoptose selv når den normale biokjemiske trigger, caspase-9, var ikke tilgjengelig.

fordeler

The John Hopkins Oncology Senter sier kreftceller ofte overstyre normale prosesser i apoptose. En forskningsrapport konkluderte med at gjenoppretting normal apoptose kunne gjøre kreftbehandling mer effektiv.