Hva Er Solar Thermal?

Hva Er Solar Thermal?


Solvarme, i generelle termer, refererer til bruk av solenergi til varmeutvikling. Dette kan ta form av oppvarmingsvann, så vel som produksjon av elektrisitet.

residential Systems

Pleie- og solvarmesystemer blir brukt til oppvarming av vann og, melder Department of Energy, er delt inn i to generelle grupper: aktive systemer og passive systemer. Aktive systemer benytter pumper for sirkulasjon mens passive systemer generelt ikke.

elektrisitets~~POS=TRUNC

Solar termisk kraftproduksjon er vanligvis gjøres i storskala anlegg som lever i det elektriske nettet. Imidlertid rapporterer Solar Utviklingen at det er frittstående system som ikke nødvendigvis er tilkoblet gitteret.

system~~POS=TRUNC typer~~POS=HEADCOMP

Solar kraftproduksjon er gjort med makt tårn som har sollyset reflekteres på dem ved speil og parabolske trau som direkte solenergi på væskefylte rør. Et tredje system er en parabolantenne som fokuserer solenergi direkte til en varmekraftmaskin.

fordeler

Som med andre solcelleteknologier kan solvarme bidra til å redusere den totale bruken av fossilt brensel til energiproduksjon og redusere husholdningenes energikostnader. Denne reduksjonen gir direkte miljøfordeler gjennom lavere utslipp av karbondioksid.

Plassbehov

Solar Utviklingen rapporterer at det ville kreve bruk av kun 1 prosent av ørkenområdene i verden for å erstatte fossilt brensel elektrisitet med solenergi-baserte elektrisitet.