Hva er statistikken på Familie sitte ned Servering og hvordan de påvirker Youth?

Hva er statistikken på Familie sitte ned Servering og hvordan de påvirker Youth?


Selvoppdagelse og opprør preger oppveksten. I slike tider, kan verdier og vaner formes av familietradisjoner. Familie sit-down måltider kan være en prediktor for ungdom oppførsel og akademisk suksess.

Akademisk ytelse

Familie sit-down middager kan være en tid da foreldre og barn diskutere skolerelaterte problemer. En studie ved Columbia University National Center på avhengighet og rusmisbruk (CASA) avslører at midtre og high school-elever som deltar i mindre enn tre måltider en uke med familie er dobbelt så stor sjanse for å få graderinger av "C" eller lavere enn elever som deltar i fem og syv måltider per uke med familien.

Stoffmisbruk

CASA Studien viser at ungdom som mangler muligheter til å delta i familiens sit-down måltider er dobbelt så sannsynlig å bruke tobakk og alkohol og en og en halv ganger mer sannsynlig å bruke marihuana. Studien indikerer at rusmisbruk oppstår fra redusert kommunikasjonsmuligheter mellom foreldre og barn.

familierelasjoner

Familie sit-down måltider fremme sosial bonding. CASA Studien viser at ungdom hvis familier ikke har vanlige sit-down måltider er omtrent tre ganger mer sannsynlig å rapportere rettferdig eller dårlige relasjoner med foreldrene enn ungdom som deltar i vanlige familie sitte ned måltider.