Hva er tettheten av Neon?

Hva er tettheten av Neon?


En inert gass, som gjør seg om en del i 65000 av luft i volum, neon forandringer tetthet forutsigbart med temperatur og trykk. Kjent for de fleste for sin bruk i elektriske skilt, er neon relativt lett. Og fordi det er ikke brannfarlig, er det trygt å jobbe med.

Beskrivelse

Neon er en ikke-reaktiv, stabil grunnstoff og en fargeløs gass ved normale temperaturer. Dens lave atomvekt på 20,179 betyr at dens tetthet er lav sammenlignet med de fleste andre gasser.

Historie

Neon ble oppdaget i 1898 da to britiske kjemikere kjølt luft til det flytende, deretter kokt av komponentene. Sin første anvendelse som en gass for tegn kom i 1910.

Tetthet som Gas

Ved 0 grader Celsius, er neon i sin velkjente gass tilstand. Dens tetthet er .9 gram per liter. Til sammenligning, er luft 1,28 gram per liter ved denne temperatur.

Tetthet som væske

Neon blir flytende ved -246 grader C. tettheten er 1,207 gram per liter, litt tettere enn romtemperert vann.

Tetthet som Solid

Ved en temperatur på -249 ° C, er fast neon tetthet 1,444 gram per liter.