Hva er tidevannsstrømmer?Tidevannsstrømmer er de horisontale bevegelser av vannet i respons til tidevann. Som tidevannet selv, de er størst nær kysten.

Offshore

I det åpne hav, er tidevannsstrømmer manifestert som roterende strømninger, som er stadig skiftende retning.

i nærheten av Shore

Kystlinjer hindre tidevannsbevegelser, og dermed roterende strømninger er ikke observert. I stedet, i elvemunninger og elver tømming til sjøen, rygging tidevannsstrømmer oppstår, flyter inn og ut i forbindelse med flo og fjære.

Flom og Ebb Currents

Innkommende tidewaters kalles flom strømmer; utgående tidewaters er flo strømmer. I mellom er en periode med minimal bevegelse kalt stille vann.

Lunar innflytelse

Gravitasjonskraften fra månen er den største determinant av tidevann, og derfor påvirker strømninger også. Sterkere tidevannsstrømmer sammenfaller med perigee --- perioden når jorda og månen er nærmest --- og de svakeste med motsatt konfigurasjon (høydepunkt). Full eller nye måner provosere de største bevegelsene, kalt våren strømmer; svakere neap strømninger komme med første- og tredje kvartal faser.

andre effekter

Vind dynamikk og elva flyter også påvirke tidevannsstrømmer, som i kraft av sin sykliske natur, er de eneste havstrømmer som kan forutses i god tid.