Hva Er Timber krydder?

Hva Er Timber krydder?


Ved møbler, slik som et skap eller gulv, bruker tre med et høyt fuktighetsinnhold, vil treet etter hvert tørke ut og kan deformere i prosessen. Fuktighetsinnholdet kan også tiltrekke ødeleggende organismer som sopp. Timber krydder vil avverge slike problemer.

Definisjon

Timber krydder er en styrt prosess som gjør at tømmeret å tørke ut før bruk i byggebransjen.

Mål

Fersk tømmer har vann som fester seg fast til cellevegger av en prosess som kalles adsorpsjon. Timber krydder fjerner mye av dette bundet vann, samt gratis vann fast i ulike sprekker i treverket. Det endelige målet med tømmer krydder er å redusere fuktighetsinnholdet i veden til omtrent 15 prosent eller mindre, i henhold til tømmer.

prosessene

Timber krydder kan skje i friluft eller i strukturer kalt tørkekamre. I begge prosesser er det nødvendig å kutte tømmeret til ønsket størrelse og deretter stable det på en slik måte at luft kan sirkulere mellom hver brett. De nødvendige faktorer er varme og luftstrøm. Disse faktorene er lettere å styre i ovnene enn i friluft. Dessuten kan luft krydder kreve 6 til 9 måneder bare for å redusere fuktighetsinnholdet til 20 til 25 prosent, mens en ovn kan sesongen tre mellom to dager og en uke, i henhold til tømmer. Ovner kan ansette temperaturer enten over eller under kokepunktet for vann. Noen ovner sesong tre mer rolig med solenergi.