Hva Er Tip stoppet?

Tips steiling er et begrep som brukes av piloter av modell og full-size fly for å beskrive en situasjon når en vingespiss boder før vingen roten. I de fleste tilfeller, skaper dette en tendens for et luftfartøy i spiral og, hvis det forekommer nær bakken, kan resultere i fullstendig tap av et fly.

Mekanisme

Når en spiss stall inntreffer, opptrer luftseparasjons ved vingespissen, noe som resulterer i et tap av løft. Hvis begge vingespisser stall på samme tid, er det mulig for et luftfartøy å fortsette å fly uten problemer. Dette er en uvanlig hendelse, imidlertid, og hvis vingespisser ikke stall på samme lufthastighet og tid, blir valsekreftene skapt.

Swept Wing Aircraft

Swept fløyen fly har en tendens til å tippe stall lettere enn andre modeller. Tendensen til å tippe stall øker når feie og nedtrapping av vingene øker.

Unngå Tips Stalling

En måte å unngå spiss steiling er å bygge vinger med vingespisser som er på et lavere innfallsvinkel enn den vingeroten, en teknikk som er kjent som "utvasking". En annen teknikk er å sand den fremre kant av vingen, slik at det blir buttere mot tuppen.