Hva er to måter Atomer Bli ioner?

Hva er to måter Atomer Bli ioner?


Atomer kan bli ioner ved få eller miste elektroner. Alle atomer av et bestemt element har samme antall av positivt ladede protoner i kjernen. Rundt kjernen er et likt antall negativt ladede elektroner. Mens antallet protoner forblir uforandret for et element, kan atomer få og miste elektroner for å danne ioner. Tendensen til et atom å vinne eller tape et elektron er beskrevet av atom ionisering energi og elektron affinitet. Dannelsen av ioner fører til ionisk binding.

Dannelse av kationer

Atomer som mister elektroner skaffe en positiv ladning siden antallet protoner som er større enn antallet elektroner. Disse positivt ladede ioner kalles kationer. Størrelsen av den positive ladningen er lik antallet av elektroner går tapt. En natrium atom som mister ett elektron blir et kation med en kostnad. En magnesiumatom som mister to elektroner blir en 2 kation.

Dannelse av anioner

Å få ekstra elektroner resulterer i atomet blir et negativt ladet ion siden antallet negativt ladede elektroner er større enn antallet av positivt ladede protoner. Negativt ladede ioner betegnes anioner. Størrelsen av den negative ladningen er lik antallet av elektroner oppnådd. Et kloratom som får en elektron blir -1 anion. Et oksygenatom som får to elektroner blir en -2 anion.

ionisering Energy

Ioniseringsenergien beskriver mengden av energi som trengs for å fjerne det ytterste elektron fra et atom. Atomer med en høy ioniseringsenergien krever mer energi for å fjerne det ytterste elektrons enn atomer med en lav ionisering energi, eller med andre ord, atomer med en lav ioniseringsenergien krever mindre energi til å miste et elektron og blir et kation. En undersøkelse av ionisering energier for elementene på den periodiske tabellen viser en trend. I hver rad, ionisering av energiene er høyere på venstre side av bordet enn den høyre, men økningen er ikke helt sekvensiell. Ioniseringsenergien minker også ned en kolonne av elementer.

Atomic Radii

Mønsteret av ionisering energi i det periodiske system antyder at elementene på den venstre siden av den periodiske tabellen og på bunnen av en kolonne som krever mindre energi for å miste en elektron enn elementene på høyre side av bordet eller på toppen av en kolonne . Denne trenden gjenspeiler utviklingen i størrelsen på atomer, med elektroner tettere holdt til kjernen av elementer øverst til høyre i tabellen enn nederst til venstre.

Elektron affinitet

Energien endring som oppstår når et atom får et elektron er beskrevet som elektron-affinitet. Atomer med en stor elektron affinitet mister mer energi når få et elektron og danne et mer stabilt anion enn elementer med en liten elektron affinitet. Undersøkelse av elektron affinitet for elementer på den periodiske tabellen viser den motsatte trend enn med ionisering energi. Elementene ved den øvre høyre side av tabellen har en tendens til å ha en høyere affinitet enn elektron-elementer nederst til venstre side av tabellen. Disse øverste høyre-sideelementer lettere få elektroner til å danne et anion enn elementer til sin venstre og under dem.

Ionic Bonding

En viktig konsekvens av atomer få og å miste elektroner er dannelsen av ioniske bindinger. Ionebindinger et resultat av overføring av et elektron fra et atom til en annen, noe som resulterer i et kation og et anion. De motsatte ladninger av disse ionene resulterer i en elektrostatisk tiltrekning mellom ionene kalles en ionisk binding. Disse bindinger har en tendens til å bli dannet mellom et metall og ikke-metall ettersom elementene med en høy ioniseringsenergien er metaller og elementer med en elektronaffinitet er ikke-metaller. Ioniske forbindelser har en tendens til å være faste stoffer med høyt smeltepunkt.