Hva er vår Air består av?

Luften på jorden er en av de største årsakene til at mennesker utviklet seg til å være skapninger vi er i dag. Består av flere forskjellige stoffer, luft opprettholder oss og lar livet slik vi kjenner det å overleve på denne planeten.

nitrogen

Nitrogen utgjør 78 prosent av luften på jorden. Nitrogen-innfesting bakterier i jord og vann bind som nitrogen i en form som er nyttig for plantehelse og vekst.

Oksygen

Oksygen står for 21 prosent av makeup av luft. Oksygen er viktig for overlevelsen av de fleste dyr på planeten fordi det er viktig for dyr for å omdanne mat til energi.

andre stoffer

Den siste en prosent av luft er bygget opp av mange andre gasser, blant annet karbondioksid, argon, neon og vanndamp.

naturlige forurensninger

I tillegg, i luft det finnes små faststoff-partikler forurensninger som forekommer naturlig og gjennom menneskelig aktivitet. Naturlig forekommende miljøgifter inkluderer støv, pollen og muggsporer.

andre forurensninger

Mennesker legger til forurensende last i luften gjennom forbrenning av fossilt brensel, for eksempel bensin og kull. Andre kilder til forurensning som produseres av mennesker omfatter industrielt avfall og aske fra branner.

Virkninger av luftforurensning

Forurensninger i luft bidrar til mange negative helsemessige forhold. Områder med høyere luftforurensning har økt rapporter om pustevansker, irritasjon i øynene og hjernen og nervesystemet skade.