Hva gjør Cyber ​​mobbing mener?

Hva gjør Cyber ​​mobbing mener?


Ifølge Michigan State University Institute for Public Policy and Social Research (IPPSR), "Cyber ​​mobbing er bruk av moderne kommunikasjonsteknologi for å fornærme, ydmyke, true eller skremme en person i forsøket på å få makt og kontroll over dem."

Bare mindreårige

Per definisjon kan cyber mobbing bare skje mellom mindreårige. Når en voksen er involvert med noen form for trakassering hans handlinger defineres ulikt.

Mediene av trakassering

Internett, mobiltelefoner, tekstmeldinger og sosiale nettverk utgjør en stor del av unge menneskers sosiale liv. Disse mediene er ofte brukt av mobberne innstilt på trakassering.

typer

Cyber ​​mobbing presenterer seg ofte i form av småskårne eller truende e-poster og tekstmeldinger. Gjerningsmennene kan også lage nettsider eller bruke sosiale nettverk nettsteder for å gjøre narr av klassekamerater.

effekter

Ifølge National Crime Prevention Council, effekter av cyber mobbing er spesielt urovekkende fordi trusler kan fortsette selv når offeret er hjemme, og dermed gjør rømning synes umulig.

Forebygging / løsning

Den beste løsningen på cyber mobbing er for en ung person å ha et godt forhold og kommunikasjon med en voksen du stoler på. I tillegg er det viktig å utstyre barn med strategier for å håndtere dagens trakassering teknikker.