Hva gjør en ressurs Renewable eller ikke-fornybare?

Hva gjør en ressurs Renewable eller ikke-fornybare?


Naturressurser som er konstant tilgjengelig eller kan enkelt etterfylles er fornybare. De som har en begrenset tilførsel eller kan ikke lett erstattes i løpet av en kort tidsperiode er ikke-fornybare. Ulike ressurser krever egne vurderinger. For eksempel, Atlantic nordamerikanske torskefiskeriene, en gang tenkte uuttømmelig, nå støtter ikke kommersiell høsting på grunn av overfiske.

Fuels

Fossile brensler som kull og olje, har en begrenset forsyning og er ikke-fornybare. Energi fra sollys, vind og virkningen av fallende eller rennende vann er fornybare.

Overharvesting

Planter og dyr som brukes til menneskeføde er generelt en fornybar ressurs fordi populasjonene er kontinuerlig regenererating. Hvis de blir anvendt ved en større hastighet enn de kan reprodusere, som i tilfelle av torsk, kan de bli nonrenewable.

Management Practices

Ved hjelp av et rikt fornybar ressurs i en uklok måte kan føre til ressursen fallende til poenget med nonrenewability. Thailand erklært en komplett logging forbud i 1989 for å beskytte sine gjenværende skogressurser av teak og andre trær på grunn av miljøødeleggelser forårsaket av avskoging for landbruk og for tømmer utnyttelse. Feilaktig jordbruksmetoder kan føre til ødeleggelse av matjord og manglende evne til å fornye matressurser.