Hva gjør Observasjon betyr i den vitenskapelige verden?

Hva gjør Observasjon betyr i den vitenskapelige verden?


I vitenskapen, er observasjon en av de mest grunnleggende ferdigheter som kreves for registrering av data. Observasjon er ikke begrenset til syne, for det kan også innebære lyd, smak, berøring eller lukt. Mye vitenskapelige undersøkelser begynte som observasjon av naturen.

observere naturen

Observasjon er fulgt opp av eksperimentering. For eksempel, Galileo var kjent for sine eksperimenter med fallende gjenstander. Men før han kunne begynne sin testing, Galileo først måtte absorbere fenomener av fallende gjenstander i naturen. Når observert, Galileo så gjennomført eksperimenter for å bedre forstå innholdet i hans observasjoner.

Gjentakelse

Enhver vitenskapelig observasjon må være repeterbare. Det betyr at det ikke kan være en sjanse hendelse. Når Galileo droppet to baller fra et tårn, gjorde han ikke bare gjøre eksperimentet en gang; han måtte gjenta hendelsen flere ganger for å bekrefte hans resultater. Evnen til å gjenta et eksperiment med de samme resultatene er grunnleggende for vitenskapelige undersøkelser og forskning.

unordinary Hendelses

I vitenskapelige kretser, er spørsmålet ofte reist om en observasjon av en unordinary, one-of-a-kind hendelse er inkludert som vitenskapelig observasjon. Observatører i solsystemet og universet og til vitne sjeldne eller one-of-a-kind hendelser. Ofte mer enn én person vitner en sikte, som hjelper klassifisere skjer som en vitenskapelig observasjon. Også av betydning er innspillingen av en slik hendelse på video.