Hva gjør stjertand lage reir ut av?

Hva gjør stjertand lage reir ut av?


Den stjertand er en type duck funnet i den nordlige halvkule. I hekkesesongen, kvinnelige pintails lage et reir i kort vegetasjon. Seattle Audubon, et nettsted viet til Washington state fugler, sier at reiret er vanligvis funnet i nærheten av vann, men det er mulig å finne dem så mye som en halv mil fra nærmeste vann.

Gress

Grass er en av de viktigste hekke materialer stjertand bruke til å lage reir. Grass er lett tilgjengelig på grunn av den korte vegetasjonen i typiske hekkeplasser.

Grener

Som gress, kvister er lett tilgjengelig i nærheten av hekkeplasser og brukes som en del av redet bygningen. Kvister er en mindre vanlig materiale enn gress.

Ned

Stjertand hunner linje reiret med dun fjær. Den fjær fôr bidrar i inkubasjon prosessen. Hunnene legger egg under starten av vinteren og ned fôr bidrar til å holde eggene varme under inkubasjonstid på 21 dager.

Merknad om Nest

Den stjertand reir er en av de mest utsatte reir laget av ender. Reiret er bygget på en grunn fordypning i bakken, slik at det for det meste over bakken der rovdyr er i stand til å komme inn i reiret og stjele egg.