Hva gjør Twice Fjernet Mean i en anet?

Hva gjør Twice Fjernet Mean i en anet?


Bygging av slektstreet kan være en interessant oppgave, men å forklare forholdet mellom ulike familiemedlemmer kan være forvirrende, spesielt når det kommer til fettere. Hvorvidt en fetter er beskrevet som andre eller "to ganger fjernet" avhenger av om du er i samme generasjon eller ikke.

To generasjoner Apart

Uttrykket "to ganger fjernet" refererer til en fetter som er to generasjoner eldre eller yngre enn deg. Dine søskenbarn er barn av dine foreldres søsken. Disse fettere dele et sett med besteforeldre med deg og er i din generasjon. Dine foreldre har søskenbarn som deler et sett med besteforeldre med dem. Dine foreldres søskenbarn er ikke i din generasjon, slik at de er dine søskenbarn "en gang fjernet." Besteforeldrene dine søskenbarn er to generasjoner bortsett fra deg, eller søskenbarn "to ganger fjernet."

Ikke å forveksles med tremenninger

Den største forvirring møtt av slektsforskere når du sorterer ut søskenbarn er å holde generasjoner rett. Cousins ​​som er det samme antall generasjoner som er fjernet fra en felles stamfar er første, andre, tredje og så videre. Det er søskenbarn som ikke deler den samme generasjonen som er beskrevet som "fjernet".