Hva kan gjøre en Magnet miste sin styrke?

Siden oppdagelsen, har magneter vært en kuriositet og et nyttig verktøy for mange bruksområder. Lodestone, navnet som er tildelt til naturlig forekommende magneter, kan overføre magnetisme til andre metaller. Imidlertid kan magneter mister sin styrke hvis de utsettes for visse ting.

Elektrisitet

Sterke elektriske strømmer i umiddelbar nærhet til en magnet vil påvirke styrken av en magnet.

Stråling

Stråling, enten naturlig eller menneskeskapte, kan føre til en magnet for å miste sin styrke over tid.

Varme

Sterk varme kan føre til en magnet for å miste sin makt.

andre Magneter

Når magnetene er holdt i en nærhet til hverandre, vil det føre til hver magnet individuelle felt til å reagere, og over tid bli skadet og svekket.

Korrosjon

Nyere magneter, som er laget av metall-legeringer, vil miste sine egenskaper dersom de korroderer, noe som ofte er tilfellet når de holdes i høy fuktighet.