Hva Miljø Do Most Maneter lever i?

Hva Miljø Do Most Maneter lever i?


Maneter er virvelløse dyr som lever i havet. Maneter er drifters over havet, flyter sammen med havets strømninger og servering på dyreplankton, krepsdyr og larve fisk fanget opp i den samme strøm. Det er bare en art som lever i ferskvann.

Mørke havdyp

I 2003 ble et rov maneter arter oppdaget i mørke, kalde miljøet i Monterey Submarine Canyon på en dybde på 2100 fot. Arten ble kåret granrojo, som betyr «store røde."

Indo-Pacific Ocean

Deadly box jellyfish bebo den varme Indo-Stillehavet, spesielt i begge kystnære farvann og det åpne havet utenfor Nord-Australia, ifølge National Geographic.

Moon Jellyfish Miljø

Brakkvann med lavt saltinnhold er en ønsket miljø for noen arter som Moon maneter. Moon maneter er også svært vanlig i Middelhavet.

Eelgrass Gir Habitat

Et stort utvalg av maneter som bjellen maneter bebo den grunne havbunnen svømming blant eelgrass senger. Forfulgt maneter fester seg til steiner i det samme miljøet.

tropiske Waters

Den portugisisk krigsskip, også kjent som bluebottle maneter, foretrekker tropiske og subtropiske områder av Stillehavet og Det indiske hav, og den nordlige Atlanterhavet Golfstrømmen. Denne arten vanker kystnære farvann i Hawaii.