Hva miljøet er sannsynlig å danne siltstein eller skifer?

Hva miljøet er sannsynlig å danne siltstein eller skifer?


Siltstein og skifer er typer sedimentære bergarter. Sedimentære bergarter består av små partikler som har blitt transportert og slått sammen med vann eller vind. Siltstein og skifer tilhører en underkategori av sedimentære bergarter som kalles mudrock eller leirstein. Disse finkornede bergarter generelt dannes i rolige marine eller ferskvannsmiljøer, i løpet tusenvis av år.

Egenskaper til sammensetning

Silt og leire granulater er henholdsvis forløperne til bergarter siltstein og skifer. Silt og leire sedimenter er funnet i jord, sammen med andre sedimenter som sand og grus. Størrelsen på korn av sediment i siltstein er litt større enn sedimentkornene bestående skifer. Begge typer av partikler er vanligvis så liten at det gjør dem usynlig for det menneskelige øye.

Mudrock Formation

Som mudrocks, siltstein og skifer form i lignende miljøer. Tilstedeværelsen av deres forløper sedimenter, silt og leire, er nødvendig for deres dannelse. Disse sedimentene akkumuleres over tid, som er utfelt ved vann, et avgjørende element for formingsprosessen. Vannet som mudrocks ta form må være relativt rolig. I en oseanisk miljø, mudrocks tendens til å danne på dybder under det nivået som bølger kunne nå. Ofte havbunnen offshore kontinenter gir et ideelt miljø. Mudrocks kan også dannes i ferskvann eller i saktegående elver, samt i delta og laguner. Dette betyr ikke at mudrocks er bare funnet utelukkende under vann - gamle vannmasser flyttet eller tørket opp, forlater mudrocks eksponert på land i mange steder.

Siltstein Dannelse Nærmere

Siltstein er ofte ispedd andre sedimentære bergarter som sandstein og skifer. Den danner ofte over lag med skifer. I oseaniske miljøer, tenderer det til å danne nærmere land enn skifer. Ofte, siltstein danner sammen en sokkel, et skrånende undervannsmiljø grenser til et stort landområde.

Skiferformasjonen Nærmere

Shale har en tendens til å danne på dypere vann enn siltstein. I et miljøet i havet, betyr dette at skiferen er funnet lengre fra land. Noen kompresjonsgraden er også nødvendig for dannelsen av skifer. Dette komprimering stammer ofte fra flere leire eller andre sedimenter piling på toppen av fremtiden skifer.