Hva skjer i Sprengning bearbeiding?

Hva skjer i Sprengning bearbeiding?


Skjøt maskinen er en viktig kald metallarbeidsprosessen som har vært i bruk siden 1920-årene for å redusere sannsynligheten for tretthetsbrudd, stressbrudd og andre overflate forplantet seg sprekker. Opprinnelig hamring var en teknikk som brukes av smeder for å øke levetiden til sine produkter. Siden denne tid har skutt peening utviklet seg til et verdifullt og teknisk vitenskap.

Hvordan Sprekker starter

Hva skjer i Sprengning bearbeiding?

Sliping kan innføre påkjenninger som må fjernes.

Trøtthet og stress sprekker oppstår når et materiale er lastet over mange tusen sykluser. Disse sprekkene begynner ofte som hårfine sprekker, men kan raskt forplante gjennom et materiale. Dette kan være en årsak til katastrofal feil, og hvis slike feil oppstår i transportsystemer og så de kan føre til tap av menneskeliv. Ball hamring endrer typer av belastninger innen et teknisk materiale og kan brukes for å forsterke materialer som er blitt svekket ved å sløse med prosesser så som sliping, eller boring.

redusere Tension

Hva skjer i Sprengning bearbeiding?

Strekk og kompresjon er nøye kontrollert i alle typer konstruksjoner.

Når et materiale er bøyd, er den konkave side utsatt for trykkrefter, og den konvekse side er utsatt for krefter spenning. Bortsett fra i sjeldne tilfeller, tretthetsbrudd alltid begynne å forplante fra siden som har blitt satt i spenn. Kulehamring reduserer mengden av spenning i en ladd struktur ved innføring av trykkegenspenninger i overflaten av materialet. Denne prosessen forbedrer forventet levealder for en gitt komponent.

Shot Peening Process

Hva skjer i Sprengning bearbeiding?

Skuddet er ikke så ulik den som finnes i haglepatroner.

Tradisjonelt ble resttrykkspenninger introdusert til komponenter av smeder som brukte ball Peen hammers å treffe de varme metalldeler. I den senere tid har det blitt funnet å være mye mer effektive til å bruke små kuler kjent som skudd. Skuddet består av høy kvalitet og meget sfærisk metall, glass eller keramiske kuler. Millioner av disse ballene bombardere overflaten av materialet under kontrollert temperatur og trykk. Ettersom hver ensartede ballen treffer komponenten, etterlater den en liten fordypning ved sammenstøt med overflaten. Dette mikroskopiske smilehull forvrenger materiale på en slik måte at trykkegenspenninger erstatte strekkpåkjenninger i den delen, og følgelig forventet levealder for produktet øker.

Kvalitetskontroll

Hva skjer i Sprengning bearbeiding?

Testing og kvalitetskontroll er en viktig del av skudd peening prosessen.

Det finnes en rekke faktorer som påvirker kvaliteten på tjenesten. Det finnes en rekke sivile og militære grade skutt peening kvalitetskontroll standarder som produsentene må følge. For å møte disse standardene, må selskaper som tilbyr Sprengning bearbeiding kunne garantere kvaliteten på deres skutt media fordi dette har en stor innvirkning på kvaliteten på sluttproduktet. Enkelte selskaper tilbyr også testing tjenester som røntgendiffraksjon å bekrefte sin etterlevelse av disse internasjonale standardene.