Hva slags planter leve i en dam Biom?

Hva slags planter leve i en dam Biom?


En dam er et eksempel på en vannlevende ferskvann økosystem. Dammer er hjem til mange flytende og forankret vannplanter. Disse plantearter kan finnes leve på dammen overflate, under vann eller i nærheten av dammen kanten.

Identifikasjon

En dam er en liten kropp av ferskvann som er grunt nok til å tillate sollys å trenge gjennom sine bunn dybder.

Pond soner

Dammer er bygget opp av tre soner. Strandsonen er den øverste sonen og er godt opplyst, varm og hjem til en rekke plante- og dyrearter. Den limnetic Sonen ligger under strandsonen og er også referert til som den åpne vannsonen. Den bentisk sone er den nederste sonen og er hjem til nedbrytere og andre organismer som krever mindre oksygen for å overleve.

flytende planter

Hva slags planter leve i en dam Biom?

Vannliljer er ofte funnet flytende på overflaten av dammer.

Flytende planter som finnes i dammer inkluderer vannliljer, vann bregner og duckweed.

submerged planter

Submerged dam planter inkluderer pondweed, waterweed og nålkapselmoser.

rundt Planter

Hva slags planter leve i en dam Biom?

Gress omgir kantene av dammer.

En av de mest mangfoldige samfunn av planter i en dam Biom er de som finnes rundt i vannkanten. Disse plantene har starr, gress og cattails.