Hvalenes naturlige habitat

Hvalenes naturlige habitat


Hvalene er sjøpattedyr som lever alle verdens hav. Hvalene er gode svømmere, kan vokse til utrolige størrelser og vil tilbringe hele livet i vannet.

Migrations

Noen hvaler gjøre vandringer tusen miles hvert år for å avle og å finne mat. For eksempel, blåhval, den største av alle levende vesener med noen være så lenge som 95 fot, tilbringer sommeren i polarområdene, men svømmer til tropene for vintermånedene.

bardehvaler

Mange typer hval bor svært nær overflaten for mesteparten av tiden. Bardehvaler, som har en spesiell struktur innenfor munnen for å filtrere mindre akvatiske dyr fra vannet for mat, bo i nærheten av toppen av vannet når de spiser.

sperm Whales

Spermhvalen har en bred geografisk fordeling, som bor i alle, men de polare hav av verden. En art som dykker dypt ned i dypet for å fange opp og forbruke skapninger som blekksprut, spermhval normalt unngå de grunnere kystområder.

Narwhal

En unik hval kalles en narhval har en stor tann som utvikler seg til en 7-10 fot lang brosme. Den naturlige habitat av narhval er Polhavet.

The Right Whale

De riktige hval liv i både den nordlige og sørlige hav, unngå tropiske farvann, men i to separate populasjoner.