Hvilke funksjoner av et sektordiagram?

Hvilke funksjoner av et sektordiagram?


Sektordiagrammer er en av de vanligste formene for statistisk grafikk. Nesten alle har sett en sirkel delt i biter for å formidle informasjon. Disse listene har ulemper og det finnes bedre alternativer.

typer

Den grunnleggende kakediagram er en sirkel delt i båter som representerer en prosentandel av hele. Hver kile har en etikett. Det er også tredimensjonale kakediagrammer, og "eksploderer" kakediagrammer, hvor kilene kommer ut fra sirkelen.

Funksjon

Funksjonen til et kakediagram er å vise hvor stor andel av en gruppe som faller inn i kategorier. Ett eksempel kan være at andelen personer som stemte for McCain, Obama, noen andre, eller ingen i 2010 presidentvalget.

problemer

Forsøk har vist at roterende kakediagrammet gir forskjellige inntrykk av størrelsen på kiler. Det er også vanskelig for folk å gi presise anslag for størrelsen på kiler.

Alternativer til sektordiagrammer

En god generell alternativ til kakediagrammer er den prikkplott. Et annet alternativ er stolpediagram. Et beslektet alternativ er histogrammet.