Hvilke rettigheter har du etter desertering i et ekteskap?

Hvilke rettigheter har du etter desertering i et ekteskap?


Desertering (noen ganger også kalt "avbrudd") er en spesifikk årsak til skilsmisse i et ekteskap. Hver stat, men kan definere "desertering" annerledes, og har sine egne kriterier som må være oppfylt for deserte å bli hevdet. Sjekk ressursene nedenfor for spesifikk informasjon som er relevant for din tilstand. Hver stat kan også tildele de resterende ektefelle visse rettigheter.

Retten til å søke en skilsmisse

Når en ektefelle forlater ekteskapelig hjem lenger enn en viss tid, og på vilkår fastsatt av staten, så han eller hun har forlatt ekteskapet. I dette tilfellet, har du rett til å søke skilsmisse uten å informere din ektefelle.

Ekteskapelig Support

Hvis din ektefelle var hovedforsørger, så kan du ha rett til ekteskapelig støtte når kriteriene for desertering er oppfylt.

Sivil Hjem

Når din ektefelle har forlatt ekteskapet, hvis du fortsetter å leve i den ekteskapelige hjem, kan du ha rett til å begjære retten for fullt eierskap av eiendommen.

Forvaring av barn

Du kan ha rett til full foreldrerett for eventuelle barn fra ekteskapet, hvis de lever med deg i den ekteskapelige hjem.

Barnebidrag

Straks full foreldreretten til barna er etablert, kan du også ha rett til barnebidrag fra din ektefelle.