Hvor å Fastsette en On-Stage høyttalerstativ

On-Stage merkevare av stands gir et fast underlag for en høyttaler, og samtidig bidra til å dempe uønskede vibrasjoner. Hvis På-Stage høyttalerstativ ben ikke klarer å stå, vil høyttaleren bli satt i fare. Det finnes en rekke fremgangsmåter for fiksering av høyttalerstativet, slik at det på nytt står jevnt.

Bruksanvisning

1 Fjern høyttaleren fra toppen av stativet og legg den til side. Plasser et vater horisontalt på toppen av høyttaleren. Bytter sportsfiske toppen av høyttaleren til venstre og høyre inntil boblen i nivået er mellom de to trykt linjer. Brett et stykke papp i halvparten. Plasser papp under høyttaleren beinet, på motsatt side av veien på toppen er skjev. Plassere ekstra foldede papplater under benet til boblen på nivået holder seg mellom de to linjene. Plasser høyttaleren tilbake på toppen av høyttalerstativ.

2 Ta høyttaleren på toppen av høyttaleren stativet og plassere den på et trygt sted. Plasser høyttaleren stå på sin side. Vind låseplaten rundt benet over sokkelen der teleskopiske ben kommer ut. Løsne låseklaffen. Drei låseklaffen mot klokken til den løsner av teleskop beinet. Dra tappen av teleskop ben. Plasser låseklaffen mot teleskopiske ben der låsetappen var tidligere. Trekk beltet av låseplaten for å stramme platen mot benet. Skru skru inn skruer i låseplaten med Torx skrutrekker. Stå høyttaleren stå opp igjen. Plasser høyttaleren tilbake på høyttalerstativ.

3 Ta av høyttaleren høyttalerstativ. Løsne låsetappen på hver av stativets teleskopiske ben. Trekk hver av beina ut så langt de vil gå. Rist kan av smørespray i 10 sekunder. Spray lengden av hvert ben med smøring. Kjøre den teleskoperende ben inn og ut av stativet. Returner hvert ben til den lengden som det var i tidligere. Stram låsetappene. Plasser høyttaleren tilbake på høyttalerstativ.

Hint

  • Ikke overstige den fastsatte vektgrenser på et høyttalerstativ.