Hvor å Fastsette Ødelagt PS2 8MB Memory Card File

Hvor å Fastsette Ødelagt PS2 8MB Memory Card File


PlayStation 2 bruker minnekort for å lagre spilldata informasjon som nivå fremgang, tilpassede figurer og kontrollerinnstillingene. En vanlig PS2 minnefeil med alle PS2-minnekort, inkludert 8-gigabyte-modeller, er korrupsjon. Disse feilene oppstår når du tar ut minnekortet fra PS2-systemet mens den er i bruk. Lagre datafiler som blir ødelagt er ubrukelig. For å salavage minnekortet, må du fjerne de ødelagte datafiler ut.

Bruksanvisning

1 Slå på PS2-systemet og fjerne eventuelle plater (PS2 spill, musikk-CD, film DVD) fra konsollen. Slå av systemet ved å klikke på "On / Off" knappen på baksiden av PS2.

2 Sett ødelagt PS2 minnekort i det første sporet på toppen av spillkontrolleren Port 1. Slå på PS2 system ved å klikke på "On / Off" -knappen.

3 Velg "Browser" i hovedmenyen ved å trykke på "X" knappen på PS2 kontrolleren.

4 Velg ikonet for minnekortet ved å markere den og velg "Enter" ved å trykke på "X" knappen på kontrolleren.

5 Velg de ødelagte spillfiler enkeltvis ved hjelp av navigasjonsknappen på spillkontrolleren.

6 Trykk "X" på kontrolleren for å åpne alternativer for spillet filen.

7 Velg "Slett" og trykk på "X" knappen på kontrolleren for å slette den ødelagte spillet filen. Gjenta for hver skadet spillet filen.