Hvor å Fastsette Xbox 360 når den blinkende ringene Viser

En design feil i Xbox 360 kan føre til forbindelser i grafikkbrikken for å skille mens du spiller grafikkintensive spill. En serie av blinkende LED (Light Emitting Diode) ringer vises på forsiden av spillkonsollen som den nekter å starte. Du kan fikse Xbox 360 ved å fange varmen innsiden av spillkonsollen, slik at tilkoblingene til grafikkbrikken til igjen. Prosedyren krever ikke åpne opp Xbox 360, slik at Microsoft garantien vil gjelde dersom du trenger å ta det inn i et servicesenter for en reparasjon senere.

Bruksanvisning

1 Fjern alle lyd- og videokablene fra Xbox 360. Hold strømledningen plugget i.

2 Sett et stort badehåndkle ned på et bord. Plasser Xbox 360 horisontalt på den store badehåndkle slik at strømknappen er mot deg. Trykk på strømknappen for å slå på Xbox 360 på.

3 Pakk alle sider av stort badehåndkle rundt Xbox 360. Tape sidene av det store badehåndkle til Xbox 360 med duct tape.

4 Drapere den andre stort badehåndkle over Xbox 360. Tuck sidene av det store badehåndkle under Xbox 360.

5 Vent 15 minutter. Fjern stort badehåndkle som er drapert over Xbox 360. Ta av duct tape fra Xbox 360 og fra det store badehåndkle som er plassert under den.

6 Trykk på strømknappen på Xbox 360 for å slå den av. Fjern den store badehåndkle fra undersiden av Xbox 360.

7 Vent 15 minutter. Sett lyd- og videokablene til Xbox 360. Slå av Xbox 360 på å finne den fungerer som den skal igjen uten at noen av de blinkende LED ringene vises.

Hint

  • Å plassere en vifte ved siden av ventilasjonshull på den ene siden av Xbox 360 kan bidra til å holde det kjølig under bruk.
  • Ikke la Xbox 360 uten tilsyn mens det er innpakket i håndklær.