Hvor lenge bør en Infant sove på dagtid?

dagtid naps

Nyfødte kan sove 16 til 18 timer i døgnet, våkner bare å mate. Innen et par måneder, bør en lur plan dukke opp med to-timers naps tre ganger om dagen, ifølge Det er en mors World. Ved 4 måneder gammel, bør barnet være napping to ganger om dagen i ca tre til fire timer. Etter hvert som barnet vokser, vil morgen og ettermiddag naps forkorte til en time.

Totalt timers søvn

Mellom sove om natten og på dagtid naps, kan en nyfødt sove opptil 18 timer i en 24-timers periode. Etter hvert som barnet vokser, vil den totale mengden av tid brukt sover reduseres med om lag en time hver tredje til fjerde måned. Spedbarn som sover mer om natten kan trenge mindre søvn i løpet av dagen og vice versa.

Bunnlinjen

Hvor lenge barnet sover på dagtid kan variere avhengig av hvor mye tid brukt å sove om natten. Temperament og miljø kan også påvirke dagtid naps. Hvis barnet virker uvanlig trøtt eller masete, kan hun trenge lengre eller hyppigere naps.