Hvor mye vann bør settes i Bottle Rocket Design?

Hvor mye vann bør settes i Bottle Rocket Design?

Bygget med enkle husholdningsartikler, flaske raketter utnytte kraften av lufttrykket.

Vann Gir Thrust

Thrust er definert som en endring i fart. Det moment er gitt av vann, som drives bak raketten ved lufttrykket inne i motorkammeret.

Vann Påvirker Load Fraction

Fortsetter å tilsette vann øker den samlede vekten av raketten, som vil forsinke dets flukt. Lasten fraksjon, som er forholdet mellom vekten av vannet til den totale vekt av raketten, ikke bør være for høy eller den vil begrense raketten høyde.

Bunnlinjen

Det er generelt enige om blant amatører som flaskeraketter presterer bedre når det er mer luft enn vann i flasken. I de fleste vellykkede utførelser blir flaskene fylles fra en tredjedel til mindre enn halvveis med vann.