Hvordan å balansere en magnetisk Globe

En verden av jorda spinner i løse luften kunne synes å være magi eller anvendelsen av utenomjordiske teknologi. Men hva er egentlig skjer er at prinsippet om magnetisme blir testet mellom verden og base det svever over. For å balansere verden over basen på riktig måte, justere plasseringen slik at de to sett av magneter er frastøter hverandre. Ingen spesielle ferdigheter eller verktøy er nødvendig.

Bruksanvisning

1 Plugg strømledningen festet til klodens basen til et strømuttak. Trykk på strømknappen på siden av basen for å aktivere den elektromagnetiske gjemt inni.

2 Juster kontrollknappen på siden av basen til midtveis. Hvis det ikke er knappen for å justere, ignorere dette trinnet helt.

3 Hold kloden mellom hendene med et veid slutten, som har en magnet inni, pekte ned.

4 Plasser verden så sin nederst i midten kantlinjer opp med lignende flekk på basen. Flytt hele verden mot deg så bort fra deg for å få en følelse for trekk fra det magnetiske feltet blir generert. Slutter å bevege verden når pull er på sitt sterkeste.

5 Fjern begge hender fra verden samtidig. Sjekk som hansken opprettholder sin posisjon i luften over basen på egen hånd. Flick forsiden av hansken mot klokken med fingeren for å starte den spinne.

Hint

  • En sterk magnetisk arkivert kan påvirke kassetter og video kassetter hvis den plasseres for nær.