Hvordan å behandle en Dark Crystal i Maplestory

Å vite hvordan å behandle, eller avgrense, en Dark Crystal Ore i "Maplestory" er viktig. Du kan fullføre denne oppgaven ved å besøke en raffinering ekspert heter VOGEN i byen El Nath. Dette stedet kan bli funnet i nedre området av Ossyria er Orbis Tower. Du må ha 10 Dark Crystal Malm og 100.000 mesos for å fullføre denne oppgaven. Du kan øke begge disse elementene ved å beseire monstre og fullføre andre oppdrag.

Bruksanvisning

1 Gå til byen El Nath.

2 Flytt til hoved handel området av byen: El Nath Market.

3 Gå til øverste høyre delen av markedet, og finne VOGEN på en klippe i dette området.

4 Snakk til VOGEN, og velg alternativet for å avgrense malm i en Dark Crystal. Kjøpe denne tjenesten for 100.000 mesos.